Tri ân khách hàng: Game thật vui – Quà đầy túi

Nhằm tri ân những Khách hàng Dịch vụ thân thiết, Hyundai Vĩnh Yên mang đến quý khách hàng chương trình minigame “𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐯𝐮𝐢- 𝐐𝐮𝐚̀ đ𝐚̂̀𝐲 𝐭𝐮́𝐢’’
𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟎/𝟓 – 𝟐𝟒/𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟒
𝟏. Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠
Tất cả khách hàng sử dụng xe Hyundai có lượt dịch vụ từ 3 lần/12 tháng (từ 1/04/2023 đến 1/04/2024) (không bao gồm: lệnh nội bộ, PDI, mua phụ tùng, lắp phụ kiện và không áp dụng với dòng xe Solati và xe tải).
𝟐. 𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡
Khách hàng trả lời cầu hỏi trực lên bài viết trên fanpage, gửi tin nhắn tới Đại Lý Hyundai Vĩnh Yên; hoặc link tham gia chương trình như sau:
𝐂𝐚̂𝐮 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐥𝐞̣̂ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚̂𝐮 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐨́ đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐮̉ 𝟒 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠: Đ𝐚́𝐩 𝐚́𝐧, 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝐱𝐞, 𝐭𝐞̂𝐧 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠, đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐪𝐮𝐚̀.
+ Mỗi khách hàng chỉ tham gia trả lời 01 lần duy nhất. Trường hợp Khách hàng trả lời nhiều hơn 1 lần, ban tổ chức sẽ lấy kết quả của câu trả lời đầu tiên.
+ Khách hàng có nhiều xe đủ điều kiện tham gia chương trình thì mỗi xe tham gia độc lập nhau.
+ Số lượt dịch vụ sẽ được tổng hợp dựa trên tiêu chí đúng điều kiện của chương trình đưa ra (không bao gồm PDI, rửa xe, lắp phụ kiện, lệnh nội bộ… và không áp dụng với xe Solati, Starex và xe tải).
𝟑. 𝐂𝐨̛ 𝐜𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠
– 5 Khách hàng nhanh tay: 5 bộ ấm chén cao cấp
– 50 Khách hàng may mắn: 50 chiếc ô cao cấp in logo Hyundai Vĩnh Yên
𝟒. 𝐂𝐚̂𝐮 𝐡𝐨̉𝐢
𝐂𝐚̂𝐮 𝟏. 𝐁𝐚̉𝐨 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐊𝐦 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐛𝐚̉𝐨 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐦𝐚̂́𝐲?
A. Cấp 1
B. Cấp 2
C. Cấp 3
D. Cấp 4
𝐂𝐚̂𝐮 𝟐 . 𝐋𝐨̂́𝐩 𝐱𝐞 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐯𝐢 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐮́𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐲 𝐬𝐚𝐢
A. Đúng
B. Sai
𝐂𝐚̂𝐮 𝟑 : 𝐂𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐤𝐲̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐱𝐞 𝐇𝐲𝐮𝐧𝐝𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐯𝐞̂̀:
A. Nhà sản xuất
B. Đại lý nơi khách hàng mua xe
C. Khách hàng
Mọi thông tin chi tiết & thắc mắc về chương trình Quý khách hàng vui lòng liên hệ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 0211 371 1998 để được hỗ trợ.
———————————————-
♻ Hyundai Vĩnh Yên – Đại lý Hyundai ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam♻️
☎ Hotline đặt hẹn: 0211.371.1998 – 0983.325.155 (Ngoài giờ hành chính)
☎ Hotline dịch vụ: 0913.833.893
☎ Hotline Bán Hàng: 0913.541.969
📌 Showroom: Thôn Mậu Thông, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc