DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG

🎁🎁🎁Thay lời cảm ơn, Đại lý Hyundai Vĩnh Yên gửi tới khách hàng thân thiết đã đồng hành cùng Đại lý trong suốt 1 năm qua, Hyundai Vĩnh Yên xin công bố danh sách 69 khách hàng có lượt sử dụng dịch vụ theo thứ tự ưu tiên từ 03 lượt trở lên và tham gia Minigame của chương trình sẽ nhận được phần quà của chương trình Tri ân khách hàng.
🎉Giải nhanh tay:
1. Phùng Văn Tôn 09616133xx 88A-579xx
2. Trần Thị Hải Yến 03922651xx – 88A-546xx
3. Lê Duy Kiên 09769162xx – 34A-655xx
4. Đỗ Minh Hiếu 09818381xx – 88A-344xx
5. Tạ Thị Sơn 09786992xx – 88A-445xx
🎀Giải may mắn:
1. Lê Xuân Thịnh – 09872771xx – 88A-432xx
2. Nguyễn Sơn – Tùng 09655233xx – 88A-429xx
3. Lê Ngọc Lưu –  09841372xx – 88A-445xx
4. Nguyễn Văn Dũng – 09797348xx – 88A-434xx
5. Phan Thị Hạnh – 03865549xx – 88A-444xx
6. Đặng Thị Hương – 03650282xx – 88A-209xx
7. Nguyễn Văn Lạc – 09651011xx – 88A-456xx
8. Nguyễn Văn Lợi –  09836381xx – 88A- 461xx
9. Nguyễn Thị Nga – 0964555163 – 30G-71560
10. Nguyễn Trường Giang – 03485262xx – 88A-459xx
11. Nguyễn Văn Thanh –  09858923xx – 88A-102xx
12. Hà Nam – 09176824xx – 88A-220xx
13. Trần Quang Khanh –  09899661 xx – 88A-208 xx
14. Phùng Đắc Tuân –  09724469 xx – 88A-145 xx
15. Nguyễn Duy Hưng –  09892581 xx – 88A-292 xx
16. Nguyễn Tuấn Hiệp – 03684363 xx – 88A-227 xx
17. Ngô Quang Thắng – 09763738 xx – 88A-236 xx
18. Nguyễn Trọng Tài – 09755161 xx – 88A-242 xx
19. Diệp Thị Sáu – 09741429 xx – 88A-251 xx
20. Trần Thị Thanh – 09896679 xx – 88A-256 xx
21. Phạm Anh Dũng – 09184225 xx – 88A-260 xx
22. Phạm Thị Huyền – 09656258 xx – 88A-285 xx
23. Chu Thị Việt Nga – 09881160 xx – 88A-286 xx
24. Hà Trường Giang – 09897279 xx – 88A-216 xx
25. Nguyễn Hà Phương – 09647088 xx – 88A-299 xx
26. Vũ Văn Bình – 09483133xx – 88A-310 xx
27. Nguyễn Ngọc Duy – 09772362 xx – 88A-316 xx
28. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ –  09819638 xx – 88A-310 xx
29. Phan Anh Lương – 09659595 xx – 88A-309 xx
30. Nguyễn Thắng Thành – 09649667 xx – 88A-307 xx
31. Nguyễn Ngọc Hải – 09166080 xx – 88A-293 xx
32. Nguyễn Văn Tiến Mạnh – 09653969 xx – 88A-572 xx
33. Hà Ngọc Minh – 09179816 xx – 88A-329 xx
34. Kim Thị Loan – 09440671 xx – 88A-331 xx
35. Nguyễn Văn Sơn – 09028119 xx – 88A-323 xx
36. Ngô Khánh Toàn – 09754955 xx – 88A-431 xx
37. Trần Đức Hạnh – 09791482 xx – 88A-472 xx
38. Đoàn Ngọc Sơn – 09899578 xx – 88A-465 xx
39. Nguyễn Văn Chiến – 09849974 xx – 88A-501 xx
40. Nguyễn Lê Hoài Nam – 09634998 xx – 88A-350 xx
41. Trừ Văn Trưởng – 09780743 xx – 88A-350 xx
42. Nguyễn Văn Kỳ – 03622993 xx – 88A-372 xx
43. Nguyễn Văn Sơn – 09751426 xx – 88A-377 xx
44. Nguyễn Văn Điệp – 09862813 xx – 88A-380 xx
45. Nguyễn Thị Liên – 03891322 xx – 88A-384 xx
46. Lưu Thị Thuỷ – 09787340 xx – 88A -534 xx
47. Nguyễn Hoàng Tước – 09617934 xx – 88A-340 xx
48. Nguyễn Văn Hương – 09880200 xx – 88A-375 xx
49. Nguyễn Bá Thành – 03970003 xx – 88A-350 xx
50. Nguyễn Hồng Tuyển – 09386326 xx – 88A-387 xx
51. Nguyễn Trung Dũng – 03366566 xx – 88A-387 xx
52. Trần Trường Thành – 09863882 xx – 88A-408 xx
53. Nguyễn Văn Tú – 03388396 xx – 88A-409 xx
54. Lê Quang Quyền – 03868088 xx – 88A-410 xx
55. Lưu Văn Toàn – 09772746 xx – 88A-416 xx
56. Lương Hồng Nam – 09889289 xx – 88A-420 xx
57. Vũ Thị Thuý – 09851303 xx – 88A-402 xx
58. Nguyễn Trung Dũng – 09853655 xx – 88A-423 xx
59. Nguyễn Tiến Thành – 09360861 xx – 88A-415 xx
60. Nguyễn Tiến Đạt – 09849483 xx – 88A-393 xx
61. Đỗ Văn Đạt – 09465793 xx – 88A-412 xx
62. Nguyễn Văn Hiếu – 08881856 xx – 88A-388 xx
63. Nguyễn Hồng Hạnh – 09754398 xx – 88A-540 xx
64. Lưu Đức Linh – 03590208 xx – 88A-548 xx