DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG

Thay lời cảm ơn, Đại lý Hyundai Vĩnh Yên gửi tới khách hàng thân thiết đã đồng hành cùng Đại lý vượt qua những khó khăn của dịch bệnh trong suốt 1 năm qua, Hyundai Vĩnh Yên xin công bố danh sách 70 khách hàng có lượt sử dụng dịch vụ theo thứ tự ưu tiên từ 03 lượt trở lên sẽ nhận được phần quà của chương trình Tri ân khách hàng.

 1. Phùng Ngọc Tâm         0968100XXX       88A-422 XX
 2. Phan Văn Thịnh           0987899 XXX      88A-439 XX
 3. Lê Ngọc Thắng            0969316 XXX      88A-467 XX
 4. Trần Minh Trung         0984714 XXX      19A-208 XX
 5. Nguyễn Văn Xuân       0967348 XXX      88A-404 XX
 6. Đỗ Minh Hiếu  0981838 XXX      88A-344 XX
 7. Đỗ Văn Phùng 0971981 XXX      88A-339 XX
 8. Hà Thị Phương 0988034 XXX      88A-204 XX
 9. Phạm Văn Giang          0989980 XXX             88A-290 XX
 10. Đỗ Văn Đoàn  0967665 XXX      88A-274 XX
 11. Phùng Tiến Dũng         0913285 XXX             88A-210 XX
 12. Nguyễn Đình Trung     0962397 XXX             37A-585 XX
 13. Bùi Văn Anh   0986232 XXX             22A-127 XX
 14. Tạ Văn Minh   0973810 XXX             88A-196 XX
 15. Hoàng Quang Thành    0822666 XXX             88A-204 XX
 16. Nguyễn Văn Dũng       0977805 XXX             88A-225 XX
 17. Nguyễn Minh Tâm       0913868 XXX             88A-234 XX
 18. Ngô Quang Thắng        0976373 XXX             88A-236 XX
 19. Trần Bá Học    0986340 XXX             88A-246 XX
 20. Trần Phương Nam        0916404 XXX             88A-266 XX
 21. Phạm Thị Tuyết Nhung            0974425 XXX             88A-217 XX
 22. Nguyễn Tuấn Hiệp      0368436 XXX             88A-227 XX
 23. Nguyễn Tú Linh          0905125 XXX             88A-287 XX
 24. Đỗ Văn Tuất    0988170 XXX             88A-290 XX
 25. Chú Lâm          0978690 XXX             30F-786 XX
 26. Nguyễn Duy Hưng       0979644 XXX             88A-292 XX
 27. Đào Xuân Toán           0905999 XXX             88A-293 XX
 28. Vũ Viết Đại     0978248 XXX             88A-307 XX
 29. Nguyễn Thanh Tùng    0983779 XXX             88A-309 XX
 30. Bùi Thị Hảo     0976118 XXX             88A-311 XX
 31. Hoàng Quang Hưng     0978130 XXX             88A-197 XX
 32. Nguyễn Viết Thao       0972532 XXX             88A-317 XX
 33. Khổng Văn Tuyên       0374193 XXX             88A-331 XX
 34. Nguyễn Văn Chiến      0961662 XXX             88A-333 XX
 35. Nguyễn Văn Đồng       0983854 XXX             30F-270XX
 36. Mai Minh Khôi            0336690 XXX             88A-343XX
 37. Nguyễn Bá Thành        0397000 XXX             88A-350XX
 38. Phạm Văn Trung          0968806 XXX             88A-353XX
 39. Nguyễn Văn Hùng       0903852 XXX             30G-731XX
 40. Nguyễn Thế Hiệu        0961326 XXX             88A-356XX
 41. Phan Thị Tuyết Trinh   0975055XXX              88A-365 XX
 42. Nguyễn Thị Duyên      0962242 XXX             88A-366 XX
 43. Đặng Đức Thịnh          0944522 XXX             88A-372 XX
 44. Lê Thắng         0973286 XXX             88A-189 XX
 45. Trần Văn Thái 0967202 XXX             88A-381 XX
 46. Phạm Văn Ngát            0963534 XXX             88A-385 XX
 47. Phạm Văn Lượng         0988880 XXX             88A-388 XX
 48. Phùng Duy Khương     0833128 XXX             88A-398 XX
 49. Phan Văn Tuyên          0395045 XXX             88A-364 XX
 50. Nguyễn Thị Oanh        0979985 XXX             88A-405 XX
 51. Trần Văn Tuấn            0974854 XXX             88A-413 XX
 52. Nguyễn Văn Đức         0333447 XXX             88A-414 XX
 53. Nguyễn Hoàng Phương            0965529 XXX             88A-420 XX
 54. Nguyễn Quốc Khánh   0972732 XXX             88A-427 XX
 55. Nguyễn Trường Giang 0965333 XXX             88A-427 XX
 56. Lê Thị Xuân    0982887 XXX             88A-428 XX
 57. Lâm Văn Bảy  0972630 XXX             88A-429 XX
 58. Lê Trọng Lịch  0972017 XXX             88A-430 XX
 59. Trần Thị Thuý 0943945 XXX             88A-433 XX
 60. Nguyễn Thị Nga          0987652 XXX             88A-318 XX
 61. Ngô Khánh Toàn         0975495 XXX             88A-431 XX
 62. Nguyễn Thành Công    0978425 XXX             88A-435 XX
 63. Nguyễn Hải Long        0929835 XXX             88A-438 XX
 64. Nguyễn Mạnh Hải       0975944 XXX             88A-321 XX
 65. Đỗ Thùy Yến   0906265 XXX             88A-338 XX
 66. Ngô Thị Hồng Thắm    0982813 XXX             88A-449 XX
 67. Trần Đức Nhã  0339898 XXX             88A-460 XX
 68. Nguyễn Ngọc Sơn        0866411 XXX             88A-439 XX
 69. Bùi Thị Hồng Yến       0974120 XXX             88A-439 XX
 70. Chị Nhi            0365028 XXX             88A-291 XX