Quy trình tiếp nhận, giải quyết phản ánh yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng

I. QUY TRÌNH

Hyundai Thành Công Việt Nam luôn sẵn sàng tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc, phản ánh, yêu cầu, khiếu nại (sau đây gọi là phản ánh, khiếu nại) của Khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Mọi phản ánh, khiếu nại của Khách hàng sẽ được Hyundai Thành Công Việt Nam xử lý theo quy trình như sau:                         

 1. Tiếp nhận phản ánh khiếu nại

Tiếp nhận các phản ánh, khiếu nại của Khách Hàng qua kênh Tổng đài Chăm sóc khách hàng, kênh email, văn bản, ứng dụng Hyundai Me! …

 1. Tạo hồ sơ và phân công đơn vị giải quyết và Xác nhận tiếp nhận phản ánh, khiếu nại
 • Tạo hồ sơ để ghi nhận, lưu giữ các thông tin, tài liệu liên quan đến phản ánh, khiếu nại của Khách hàng và phân công bộ phận hoặc đơn vị có liên quan để giải quyết
 • Với phản ánh, khiếu nại Khách hàng gửi tới Hyundai Thành Công Việt Nam. Hyundai Thành Công Việt Nam hoặc Chăm sóc khách hàng của Đại lý ủy quyền sẽ liên hệ để thông báo cho Khách hàng về việc đã tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của Khách hàng.

*Lưu ý: Đối với phản ánh, khiếu nại có liên quan đến Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam, Hyundai Thành Công Việt Nam có thể phối hợp hoặc ủy quyền cho Đại lý giải quyết

 1. Xác minh thông tin nhằm Giải quyết khiếu nại

Đại lý ủy quyền được phân công giải quyết sẽ phối hợp với các bộ phận, các bên có liên quan để kiểm tra, xác minh các vấn đề có liên quan đến phản ánh, khiếu nại của Khách hàng và đưa ra phương án giải quyết phù hợp

 1. Thông báo kết quả giải quyết phản ánh, khiếu nại của Khách hàng
 • Đối với các phản ánh, khiếu nại mà Hyundai Thành Công Việt Nam và/hoặc Đại lý ủy quyền có thể điều tra, xác minh ngay, Hyundai Thành Công Việt Nam và/hoặc Đại lý ủy quyền sẽ phản hồi tới Khách hàng trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của Khách hàng.
 • Đối với các phản ánh, khiếu nại cần phối hợp với các bên liên quan để kiểm tra, xác minh hoặc cần kiểm tra thực tế sản phẩm bị khiếu nại, thời hạn giải quyết sẽ phụ thuộc vào thời gian xử lý giữa Hyundai Thành Công Việt Nam và/hoặc Đại lý ủy quyền với các bên có liên quan.

 

II. THÔNG TIN TIẾP NHẬN

 • Tổng đài tiếp nhận phản ánh: 0211 371 1998
 • Thời gian tiếp nhận từ 8 giờ đến 17 giờ, từ thứ Hai đến thứ Bảy
 • Email tiếp nhận phản ánh: cskh@hyundaivinhyen.com.vn
 • Tiếp nhận phản ánh qua ứng dụng Hyundai Me!

mục “Góp ý khiếu nại”

 • Hyundai Thành Công Vĩnh Yên
 • Tên công ty: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại và Dịch vụ Vĩnh Phúc
 • Địa chỉ công ty: Mậu Thông, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc